ספירת מילים ב-Word

בעולם התרגום, התמחור מתבצע לפי מספר המילים בשפת היעד.
על מנת להעריך את העלות הסופית של תרגום המסמך, עלינו לדעת כמה מילים ישנן בקובץ שאותו אתם מעוניינים לתרגם.
להלן מאמר קצר שידריך אתכם כיצד לבצע ספירת מילים בקובץ Word 2003.
בתפריט ‘Tools’ (כלים) יש לבחור ב ‘Word Count’ (ספירת מילים)
ניתן לבדוק את מספר המילים בקטע נבחר או בקטעים נבחרים במקום לספור את כל המילים במסמך. הקטעים הנבחרים אינם חייבים להיות סמוכים זה לזה. על מנת לעשות זאת סמנו את הטקסט שברצונכם לספור.
כדי לבחור מקטעי טקסט שאינם סמוכים זה לזה, בחרו את המקטע הראשון ולאחר מכן החזיקו את מקש CTRL לחוץ וחברו מקטעים נוספים.
למשתמשים בתוכנת Word 2007, התוכנה סופרת באופן אוטומטי את מספר העמודים והמילים במסמך ומציג אותם בשורת המצב בקצה התחתון השמאלי של סביבת העבודה.