ספירת מילים ב Excel

בתוכנת Excel לא קיימת אפשרות לספירת מילים.
על מנת לבצע ספירת מילים יש להעתיק את תוכן הגליונות מקובץ Excel לקובץ Word.
1. בחרו בגליון שממנו אתם מעוניינים להעתיק תוכן.
2. לחצו על הקיצור Ctrl + A על מנת לסמן את כל הטקסט בגליון או בחרו בעמודה מסויימת במידה ואין צורך בתרגום המסמך כולו.
3. לחצו על הקיצור Ctrl + C על מנת להעתיק את הטקסט שסימנתם.
4. פתחו קובץ Word חדש ולחצו על Ctrl + V על מנת להדביק את הטקסט שהעתקתם.