מהו מעקב אחר שינויים?

פונקציית מעקב אחר שינויים ב- Microsoft Word מאפשרת לך ולאחרים לבצע ולצפות בשינויים ובהערות על גבי מסמכים. הפונקציה אינה אוטומטית ויש להפעילה.

יתרונות המעקב אחר שינויים:
  • ניתן לאפשר לאחרים לבצע שינויים במסמך דיגיטלי ללא צורך בהדפסה.  השינויים הללו כוללים מחיקה, הוספה, הזזת טקסט או תמונות, ואפילו שינויי עיצוב וסגנון.
  • בנוסף לשינויים במסמך הדיגיטלי, העורכים הנוספים של המסמך יכולים להוסיף גם הערות על מנת להקל על דיון בנוגע לקטע מסויים במסמך.
  • הפונקציה מאפשרת לראות מי הציע את השינויים ולהחליט אם לקבל את השינויים או לדחות אותם.  בכל עת ניתן לצפות במסמך המקורי שנכתב לפני שהוחלו עליו שינויי העריכה.