התנהלות עסקית בספרד

כיוון שספרד מחולקת לאזורים, יש לבדוק את תרבותו של העמית הספרדי בתחילת הדרך. הממשלה מורכבת מתשע עשרה קהילות אוטונומיות, כאשר לכל אחת מהן נתון הכוח לנסח ולאכוף מדיניות. יש לגלות רגישות להבדלים הנובעים מחלוקה זו. הספרדים גאים במורשתם ובהיסטוריה שלהם, וייעלבו מהערות שגויות הנוגעות למוצאם (למשל, זיהוי אדם מחבל הבאסקים כאדם מקטלוניה).

להלן מספר הנחיות כלליות להתנהגות נאותה בזירת העסקים בספרד.

לבוש

הספרדים מתלבשים בסגנון אלגנטי יותר מזה הנהוג ברוב מדינות אירופה. לכן, ראוי ללבוש ביגוד שמרני באיכות טובה. להימנע מצבעים בולטים, ולהקדיש תשומת לב יתרה לנעליים.

 • כאשר נאמר כי סגנון הלבוש הוא Con elegancia, יש ללבוש חליפה כהה ומעונבת, רצוי עם חולצה לבנה מעומלנת. אין להוריד את מקטורן החליפה אלא אם הוזמנת לעשות כן על ידי עמיתך הספרדי. לנשים מומלץ ללבוש חליפות או שמלות עסקיות.
 • לא נהוג ללבוש מכנסיים קצרים בפומבי.

התנהגות עסקית כללית

 • יש להכין מראש מספיק עלוני מידע או כל חומר שיווקי אחר המספר על חברתך. רצוי להביא דוגמאות או הדגמות של המוצר או השירות.
 • על- אף שאנשי עסקים ספרדים רבים דוברים את השפה האנגלית, יש להדפיס את כל חומרי החברה גם בספרדית, כולל את כרטיסי הביקור, שאותם יש להדפיס משני צדדים, כאשר צד אחד כתוב באנגלית והשני בספרדית. בהצגת כרטיס הביקור, יש להפנות כלפי מעלה את הצד הכתוב בשפה הספרדית.
 • קשרים אישיים הם היבט מכריע בעסקים בספרד. גם להיררכיה והגדרות משרה יש חלק חשוב בתרבות העסקית הספרדית. יש לנהוג בזהירות בבחירת האנשים להם מקדישים את תשומת הלב ולמקד את מרביתה באלו הנחשבים ל"מקבילים" מבחינת המעמד בחברה.
 • היכרויות ראשונות מתבצעות ברשמיות, והן כוללות, בדרך כלל ,לחיצת ידיים. רצוי לשלב בברכה את המילים Buenos dias (בוקר טוב), Buenos tardes (צהרים טובים) או Buenos noches (ערב טוב).
 • יש לקבוע פגישות באתראה ארוכה, ותמיד לאשר אותן לפני הגעתך. בשל ה"סייסטה", הפסקת הצהרים המסורתית שעסקים רבים ממשיכים לקיים, כדאי להשתדל ולקבוע את הפגישה הראשונה לשעות הבוקר המאוחרות. עם ההגעה לפגישה יש להציג את כרטיס הביקור למזכירה, והיא תיידע את איש הקשר על כך.
 • הזמן בספרד הוא מושג מאד גמיש. למרות שעל המבקר להגיע לפגישה בזמן, בל יופתע או ייתרגז אם יימצא עצמו ממתין לקיום הפגישה במשך 15 או אפילו 30 דקות. יהיה זה מן החוכמה להצטייד בעבודה כלשהי או בספר לקריאה לזמן ההמתנה.

משא ומתן

 • הספרדים מעדיפים לעשות עסקים עם אנשים שהם מכירים ושבהם יש להם אמון. בתחילה, ידמה כאילו הם מעוניינים בבן שיחם יותר מאשר בטובין. לאחר שתתפתח מערכת יחסים מוצקה, העסקים יזרמו מאליהם.
 • קיימת אפשרות שהנושא העסקי לא יעלה בתחילת הפגישה יש לקחת בחשבון שלרוב, החלטות עיסקיות אינן מתקבלות במהלך פגישות. הפגישות מיועדות בעיקר לדיונים והחלפת רעיונות.
 • החלטות מתבצעות רק על ידי בכירים בחברה. מקבלי ההחלטות בארגון לא בהכרח ייפגשו עם אנשי העסקים.
 • המנע ככל האפשר מעימותים. הספרדים רגישים לכבודם, ולעיתים רחוקות יודו בטעות או בחוסר הבנה בפומבי. רצוי לוודא שהדברים הנאמרים אינם מתפרשים כפגיעה בכבודם או באצילותם.
 • חוזה ייכתב רק אחרי שהושגה הסכמה שבעל-פה, ועל שני הצדדים לעמוד בתנאים שהוצבו.