השוואת מסמכים זה לצד זה

פתיחת שני מסמכים זה לצד זה והשוואה ביניהם ב- Word 2003:
 
1. פתחו שני מסמכים.
2. באחד המסמכים, בתפריט חלון (Window) בחרו באפשרות השוואה זה לצד זה עם (Compare side by side with)
3. אם פתוחים רק שני מסמכים, Word יבצע את הפעולה באופן אוטומטי. במידה ופתוחים כמה מסמכים, תתבקשו לבחור במסמך אליו אתם רוצים להשוות.
3. בשלב זה יופיעו שני המסמכים זה לצד זה ובנוסף תופיע חלונית קטנה עם שני כפתורים מאויירים.
4. אם הכפתור השמאלי לחוץ (כפי שמופיע בתמונה), התוכנה תגלול את שני המסמכים במקביל. לחיצה על הכפתור הימני תאפס את מקומם.
 
פתיחת שני מסמכים זה לצד זה והשוואה ביניהם ב- Word 2007/2010:
1. פתחו שני מסמכים.
2. באחד המסמכים, גשו לכרטיסיית תצוגה (View).
3. מצאו את קבוצת חלון (Window) ובחרו באפשרות הצג זה לצד זה (View side by side).
4. על מנת לגלול את שני המסמכים בו זמנית, לחצו על גלילה מסונכרנת ( Synchronous Scrolling) שנמצא מתחת לכפתור הצג זה לצד זה (View side by side).
5. מתחתיו, נמצא גם כפתור איפוס מיקום החלון (Reset Window Position).