ספירת מילים ב PowerPoint

על מנת לבצע ספירת מילים במצגות PowerPoint 1. יש ללחוץ בתוכנה על תפריט File (קובץ) ולאחר מכן על Properties (מאפיינים). 2. לאחר שעולה חלונית, יש ללחוץ על לשוניתStatistics (סטטיסטיקה).

ספירת מילים ב Excel

בתוכנת Excel לא קיימת אפשרות לספירת מילים. על מנת לבצע ספירת מילים יש להעתיק את תוכן הגליונות מקובץ Excel לקובץ Word. 1. בחרו בגליון שממנו אתם מעוניינים להעתיק תוכן. 2. לחצו על הקיצור Ctrl + A על מנת לסמן את כל הטקסט בגליון או בחרו בעמודה מסויימת במידה ואין צורך בתרגום המסמך כולו. 3. לחצו … המשך

תרגום לגרמנית

התרגום בזיקית תמיד מתבצע על ידי מתרגם שדובר את שפת היעד כשפת אם והתגורר בעבר או מתגורר כיום במדינת היעד. הדגש בזיקית הוא על תרגום אורגני שמתייחס לקהל היעד שאליו מכוון התרגום. בתרגום לגרמנית, תמיד חשוב לדעת לאיזו מדינה מיועד התרגום, ובעיקר כאשר מדובר בתרגום טקסטים שיווקיים או מדריכים למשתמש. בנוסף, על המתרגם להתמחות בתחום … המשך

התנהלות עסקית בהודו

בשל גודלה העצום של הודו והשוני הרב בין האזורים ומגזרי העסקים, לא קל להציב הנחיות כוללות לגבי צורת הלבוש או ההתנהגות המתאימה ביותר. לפיכך, יש להתייחס לדברים הבאים כאל קוים מנחים, ולזכור שתחומים מסוימים בעסקים, למשל תחום טכנולוגיית המידע, סיגלו אורח מערבי יותר מאחרים. לבוש אף על פי שכללי לבוש נוקשים אינם נהוגים בהודו, מוצגות … המשך

התנהלות עסקית במרוקו

לבוש מראה חיצוני ולבוש נחשבים מדד לרצינות, לכן יש להקפיד על קוד לבוש עסקי ושמרני יחסית. לגברים מומלץ ללבוש חליפות עסקים כהות לפגישה הראשונה ולנשים מומלצות חליפות עסקים אלגנטיות או שמלות צנועות. על נשים להקפיד על כללי צניעות נאותים ולכסות את גופן בהתאם על ידי לבישת שמלות וחצאיות עד מתחת לברך וכן להקפיד על שרוולים … המשך