ספירת מילים ב-Word

בעולם התרגום, התמחור מתבצע לפי מספר המילים בשפת היעד. על מנת להעריך את העלות הסופית של תרגום המסמך, עלינו לדעת כמה מילים ישנן בקובץ שאותו אתם מעוניינים לתרגם. להלן מאמר קצר שידריך אתכם כיצד לבצע ספירת מילים בקובץ Word 2003. בתפריט ‘Tools’ (כלים) יש לבחור ב ‘Word Count’ (ספירת מילים) ניתן לבדוק את מספר המילים … המשך

ספירת מילים בקובץ PDF

בקבצי PDF אין אפשרות לבצע ספירת מילים. בהתאם לאופן שבו נערך הקובץ, במקרים מסויימים ניתן להעתיק את תוכן המסמך ולהדביק אותו בקובץ Word על מנת לבצע ספירת מילים באופן הבא: לחצו על הקיצור Ctrl + A על מנת לסמן את כל הטקסט בגליון לחצו על הקיצור Ctrl + C על מנת להעתיק את הטקסט שסימנתם … המשך

ספירת מילים ב PowerPoint

על מנת לבצע ספירת מילים במצגות PowerPoint 1. יש ללחוץ בתוכנה על תפריט File (קובץ) ולאחר מכן על Properties (מאפיינים). 2. לאחר שעולה חלונית, יש ללחוץ על לשוניתStatistics (סטטיסטיקה).

ספירת מילים ב Excel

בתוכנת Excel לא קיימת אפשרות לספירת מילים. על מנת לבצע ספירת מילים יש להעתיק את תוכן הגליונות מקובץ Excel לקובץ Word. 1. בחרו בגליון שממנו אתם מעוניינים להעתיק תוכן. 2. לחצו על הקיצור Ctrl + A על מנת לסמן את כל הטקסט בגליון או בחרו בעמודה מסויימת במידה ואין צורך בתרגום המסמך כולו. 3. לחצו … המשך

תרגום לגרמנית

התרגום בזיקית תמיד מתבצע על ידי מתרגם שדובר את שפת היעד כשפת אם והתגורר בעבר או מתגורר כיום במדינת היעד. הדגש בזיקית הוא על תרגום אורגני שמתייחס לקהל היעד שאליו מכוון התרגום. בתרגום לגרמנית, תמיד חשוב לדעת לאיזו מדינה מיועד התרגום, ובעיקר כאשר מדובר בתרגום טקסטים שיווקיים או מדריכים למשתמש. בנוסף, על המתרגם להתמחות בתחום … המשך